Phiếu khảo sát cho đối tượng đang làm việc hoặc sắp làm việc tại Nhật Bản, vui lòng hợp tác.

※Nội dung mà bạn trả lời vào phiếu khảo sát này, nó sẽ không phản ánh kết quả lựa chọn của buổi phỏng vấn. Xin hãy yên tâm.

Question Title

* 1. Hãy cho biết giới tính của bạn

Question Title

* 3. Hãy cho biết quốc tịch của bạn

Question Title

* 4. Bạn đến Nhật Bản bằng loại visa gì?
Hoặc bạn dự định đến Nhật Bản bằng loại visa gì?

Question Title

* 5. Hãy cho biết lí do tại sao lại chọn Nhật Bản để làm việc

Question Title

* 6. Bạn có đang xem xét quốc gia nào khác không?

Question Title

* 7. Bạn dự định lưu trú tại Nhật bản bao lâu?

Question Title

* 8. Loại công việc nào mà bạn muốn làm tại Nhật bản?

Question Title

* 9. Lí do tại sao lại muốn làm công việc đã chọn ở mục (8)

Question Title

* 10. Thu nhập hàng tháng của bạn khoảng bao nhiêu?

Question Title

* 11. Công việc bạn mong muốn ở Nhật như thế nào?

Question Title

* 12. Trong môi trường làm việc, điều bạn mong muốn nhất là gi?

Question Title

* 13. Thời gian bạn mong muốn làm việc trong 1 ngày là bao nhiêu?

Question Title

* 14. Nếu chọn, bạn sẽ chọn công việc như thế nào?

Question Title

* 15. Bạn muốn sống ở đâu tại Nhật Bản?

T